جعبه سیاه: مکالمات بین من و بازجویم

رمان کوتاه «جعبه سیاه: مکالمات بین من و بازجویم» روایت دست اول و عینی من از رویدادهای جنبش #زن_زندگی_آزادی در سنندج و در دل اتاق‌های بازجویی و سلول‌های اداره اطلاعات کردستان است. رویدادهای این رمان واقعی هستند و سعی کرده ام تا با انعکاس فراز و فرود رویدادها، رنجها و شادی‌ها، تصویری واقعی و منصفانه از یکی از مهمترین دوره های تاریخی جنبش‌های اجتماعی ایران به دست بدهم.