مفتخرم که رمان کوتاه «جعبه سیاه: مکالمات بین من و بازجویم» به صورت رایگان تقدیم شما عزیران نمایم. این اثر را به منظور آگاهی بخشی و به تبع آن، کمک به جریان آزادیخوای و دموکراسی در ایران به رشته تحریر درآورده و به جز حقوق معنوی آن، هیچ گونه انتظار مادی دیگری مترتب بر این اثر ندارم. چاپ و انتشار این کتاب مشروط به حفظ حقوق معنوی صاحب اثر آزاد است.

جعبه سیاه: مکالمات بین من و بازجویمبرای دریافت فایل پی‌دی‌اف کتاب روی تصویر
کلیک کنید یا از اینجا دریافت نمایید.

به کوشش سرکار خانم سروه، کتاب جعبه‌سیاه به صورت کتاب صوتی هم آماده شده و بخش های مختلف آن در فهرست زیر در دسترس است:

 1. بخش اول (حدود 22 دقیقه)
 2. بخش دوم (حدود 14 دقیقه)
 3. بخش سوم (حدود 10 دقیقه)
 4. بخش چهارم (حدود 15 دقیقه)
 5. بخش پنجم (حدود 12 دقیقه)
 6. بخش ششم (حدود 22 دقیقه)
 7. بخش هفتم (حدود 12 دقیقه)
 8. بخش هشتم (حدود 12 دقیقه)
 9. بخش نهم (حدود 11 دقیقه)
 10. بخش دهم (حدود 11 دقیقه)
 11. بخش یازدهم (حدود 23 دقیقه)
 12. بخش دوازدهم (حدود 22 دقیقه)
 13. بخش سیزدهم (حدود 14 دقیقه) (بخش پایانی)