در این نوشته به اختصار، ساختار یک شورای پیروزی چابک، عملیاتی و فراگیر ارائه شده است.

1.    مقدمه

اپوزسیون جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج کشور طیف وسیعی را دربر میگیرد که اغلب علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی با دیگر گروه‌های اپوزسیون هم مخالف هستند. این امر سبب یک بیماری مزمن در اپوزسیون شده که نه می توانند به تنهایی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند نه توان ائتلاف برای سرنگون کردن آنرا دارند. از جمله دلایل مهم تشدید کننده این امر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عدم تفکیک اهداف استراتژیک حزبی از اهداف تاکتیکی میدانی
 • غیر قابل اندازه گیری بودن پایگاه، قدرت، وزن سیاسی و تاثیر احزاب و افراد
 • نگرانی از قدرت گرفتن یک شخص یا گروه در قالب ائتلاف
 • نگرانی از مقبولیت و مشروعیت افراد، احزاب و نیز خود ائتلاف
 • نگرانی از سیاسی شدن ائتلاف
 • نگرانی از خروج نابهنگام از ائتلاف
 • نگرانی از ائتلاف های مخفیانه در داخل یا خارج ائتلاف

در این سند، نویسندگان سعی کرده اند به صورت موجز ساختار یک شورای عملیاتی فراگیر را پیشنهاد کنند که بخشی از این نگرانی ها را کاهش میدهد. علاوه بر این، نویسندگان، پیشنهاد می کنند که یک برنامه پس از پیروزی نیز تهیه و امضاء شده و به اطلاع عموم برسد که در آن تمام اعضاء تضمین کنند که به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حکومت دموکراتیک پلورال برای ایران یکپارچه اعتقاد دارند و عملی علیه آن انجام نمی دهند. علاوه بر این و چه بسا مهمتر، در آن سند همگی توافق کنند که کشور به مدت دوسال توسط یک مجلس و دولت انتخابی همه شمول موقت مدیریت شود تا نهادها، احزاب و مردم فرصت کافی و آزاد برای مطالعه روش های حکومتی و افرادی که در آن زمان مطرح خواهند شد داشته باشند و بتوانند بر اساس آگاهی و با آزادی کامل قانون اساسی و نظام حکومتی آتی خود را تدوین و انتخاب کنند.

فایل پی‌دی‌اف مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

2.    هدف

هدف از ارائه این پیشنهاد، کمک به ایجاد یک ساختار منطقی، چابک، متعادل، دموکراتیک، شفاف و قابل اعتماد برای کمک به تسهیل پیروزی انقلاب مردم ایران و سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی است. تاسیس این شورا و عضویت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در آن، علاوه بر اینکه باعث کاهش تشتت اپوزسیون و مشکلات ناشی از فردگرایی و حزب گرایی میشود، باعث مدیریت گفت‌و‌گوها در یک فضای برابر نیز می گردد. تصمیمات این شورا میتواند اتحادی که مردم و انقلاب شدیدا به آن نیاز دارند را به منصه‌ی ظهور برساند.

ساختار و عملکرد این شورا طوری طراحی شده که هم گرایش های فکری و قومی و دینی مختلف را دربر بگیرد و هم به همگان اطمینان دهد که نقشه ای برای ترویج یک تفکر یا شخص خاص ندارد و علاوه بر آن، برنامه ای برای ربودن انقلاب یا قبضه‌ی آن پس از پیروزی ندارد. به همین دلیل در توضیح عناصر این شورا، مقررات و محدودیت هایی لحاظ شده است که در هر بخش بیان می شوند.

3.    ساختار

ساختار کلی شورا به به صورت ترسیم شده در شکل 1 است و به مشارکت فعال گروه های معرفی شده نیاز دارد. امور هماهنگی شورا توسط دبیرخانه به انجام میرسد. در بخش های بعدی، ساختار و وظایف هرکدام شرح داده میشود.

شکل 1 : ساختار کلی شورای پیروزی

 

3.1. تیم سیاسیون داخل (Team I)

تعداد 7 نفر از متفکران، سیاستمداران، فعالان سیاسی، هویتی و عقیدتی ساکن داخل کشور. این افراد بر حسب تمایل خود می توانند با نام واقعی یا نام مستعار به عضویت تیم داخل درآیند. با این حال، هویت آنان و امکان ابراز نظر آزادانه و مستقل ایشان باید برای دبیرخانه احراز شده و برای تیم خارج معلوم باشد. توصیه میشود این تیم از پراکندگی و تنوع سیاسی، عقیدتی و جغرافیایی برخودار باشد.

 • صندلی I1: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I2: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I3: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I4: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I5: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I6: نام واقعی/مجازی
 • صندلی I7: نام واقعی/مجازی

3.2. تیم سیاسیون خارج (Team D)

تعداد 7 نفر از متفکران، سیاستمداران، فعالان سیاسی، هویتی و عقیدتی مستقر در خارج کشور. هویت اعضای این تیم باید برای دبیرخانه احراز شده و برای عموم معلوم باشد. توصیه میشود این تیم از پراکندگی و تنوع سیاسی، عقدیتی و جغرافیایی برخودار باشد.

 • صندلی D1: نام واقعی
 • صندلی D2: نام واقعی
 • صندلی D3: نام واقعی
 • صندلی D4: نام واقعی
 • صندلی D5: نام واقعی
 • صندلی D6: نام واقعی
 • صندلی D7: نام واقعی

3.3. تیم رهبران میدانی  (Team L)

تعداد 7 نفر از افرادی که دارای توان، قابلیت، امکانات و ابزارهای سازماندهی، بسیج، حمایت جمعی گسترده هستند. دست کم 4 نفر از این افراد باید داخل کشور باشند. هویت اعضای این تیم باید برای دبیرخانه احراز شده باشد. توصیه میشود این تیم از پراکندگی جغرافیایی برخودار باشد.

 • صندلی L1: نام مجازی
 • صندلی L2: نام مجازی
 • صندلی L3: نام مجازی
 • صندلی L4: نام مجازی
 • صندلی L5: نام مجازی
 • صندلی L6: نام مجازی
 • صندلی L7: نام مجازی

3.4. تیم تاثیرگذاران ( Team N)

تعداد 7 نفر از افرادی که دارای تاثیرگذاری مستقل بر مردم هستند. هویت اعضای این تیم باید برای دبیرخانه احراز شده و برای شورا معلوم باشد. رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون ها و نیز هر رسانه ای که منبع مالی آن روشن نیست، در این گروه قرار نمی گیرد. هدف از مشارکت دادن این گروه، از یک طرف دریافت بازخورد از مردم و از طرف دیگر اطلاع رسانی گسترده و برنامه ریزی شده در راستای تحقق تصمیمات شورا است. توصیه می شود تعدادی از ناشناسان تاثیرگذار در این تیم عضو شوند تا بتوان از طریق حریم امن و ایمنی که این افراد دارند، نفوذ بهتری در جامعه داشت و نه تنها اطلاعات دقیقتری به دست آورد بلکه بتوان صحبت های رادیکال تر را راحتتر و به زبان ساده تر به مخاطب رساند.

 • صندلی N1: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N2: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N3: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N4: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N5: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N6: نام واقعی/مجازی
 • صندلی N7: نام واقعی/مجازی

3.5. تیم متخصصین (Team E)

تعداد 7 نفر از متخصصین شناخته شده و دارای سابقه و تاثیر گذاری علمی و عملی در حوزه های لازم برای پیروزی. این حوزه ها می تواند حقوق، آی‌تی، پزشکی، امنیت، جامعه شناسی، اقتصاد و روابط بین الملل باشند. این تیم علاوه بر عضویت و حق رای عادی خود در شورا، از یک طرف به شورا در زمینه های تخصصی مشورت میدهند و از طرفی از تخصص و مرجعیت فنی خود برای اطمینان بخشی به مردم در زمینه تصمیمات اتخاد شده استفاده می کنند. هر کمیته ای که تشکیل میشود باید یک نفر از اعضای این تیم را به عضویت خود درآورد، به این معنی که باید او را قانع کند که اهداف، روشها، خروجی ها و اعضای کمیته و نیز کارگروه های مرتبط با کمیته دارای صلاحیت و شایستگی های لازم هستند و نسبت به دستورکار کمیته تضاد منافع ندارند. هویت اعضای این تیم باید برای دبیرخانه احراز و برای عموم معلوم باشد.

 • صندلی E1: نام واقعی
 • صندلی E2: نام واقعی
 • صندلی E3: نام واقعی
 • صندلی E4: نام واقعی
 • صندلی E5: نام واقعی
 • صندلی E6: نام واقعی
 • صندلی E7: نام واقعی

3.6. دبیرخانه (Team S)

تعداد 3 نفر شامل دبیرکل، دبیر اول و دبیر دوم. اهم وظایف دبیرخانه شامل مدیریت جلسات، تدوین و اعلام تصمیمات، انجام مکاتبات و تماس‌ها با دیگر بخش‌های اپوزسیون، دیگر گروه‌ها، و در صورت لزوم دیگر کشو‌ها، همچنین به انجام رساندن احراز هویت‌ها و به طور عام مدیریت شورا است. دبیران، نباید عضو هیچ حزبی بوده و نباید با اهداف شورا تقابل یا تضاد منافع داشته باشند.

هر یک از اعضای شورا با جلب نظر دست کم 3 نفر از دست کم 2 تیم، می تواند موضوعی را وارد فهرست کارهای دبیرخانه کند. دبیرخانه موارد وارده را در یک جلسه‌ی رده بندی به نظر شورا رسانده و آنها را به ترتیب اهمیت رده بندی می کند. در جلسات تصمیم گیری، دبیرخانه، موارد رده بندی شده را به ترتیب در اختیار شورا قرار داده و تصمیمات گرفته شده را ثبت می کند. دبیرخانه از صحت رویه های به شورگذاشتن، تصمیم گیری و رای دهی اطمینان حاصل میکند. دبیرخانه، تصمیمات گرفته شده را بر حسب برنامه زمانبندی به تیم ها، کمیته ها، اعضای شورا یا دیگر مخاطبان ابلاغ کرده و فرآیند اجرای آنها و نیز نتایج حاصله را پیگیری و به موقع در اختیار شورا قرار میدهد.

 • صندلی S1: نام واقعی
 • صندلی S2: نام واقعی
 • صندلی S3: نام واقعی

3.7. رای گیری

حد نصاب رای گیری در مورد موضوعات مختلف بر این اساس است:

 • رای گیری وقتی مشروعیت دارد که دست کم 60% اعضای شورا حضور دارند و از هر تیم دستکم 50% حاضرند. حضور می تواند فیزیکی یا مجازی، همزمان یا غیرهمزمان باشد. ابزارهای برقراری ارتباط، میزان حضور مجازی، میزان ناهمزمانی و ابزارهای رای گیری، توسط دبیرخانه پیشنهاد و توسط شورا تصویب میشود.
 • تصمیم در مورد مقررات داخلی شورا: دست‌کم 75% آرای اعضاء و دست‌کم 51% اعضای هر تیم
 • تصمیم در مورد اقدام در داخل کشور: دست‌کم 75% آرای اعضاء و دست‌کم 60% اعضای هر تیم
 • تصمیم در مورد اقدام در خارج کشور: دست‌کم 60% آرای اعضاء و دست‌کم 51% اعضای هر تیم
 • در صورتیکه که در یک وضعیت اضطراری تعداد حاضرین در یک نشست برای رسیدن به حد نصاب تصمیم گیری کافی نباشد:
  1. اگر حاضرین بعلاوه اعضای دبیرخانه، نشست را به حد نصاب میرساند، با موافقت تمام حاضرین، می توان اعضای دبیرخانه که در جلسه حاضر هستند را به عنوان عضو عادی در نظر گرفته و رای گیری را انجام داد.
  2. در غیر اینصورت، اگر تعداد کل حاضرین بدون احتساب دبیرخانه از 51% اعضا بیشتر است، میتوان با موافقت کلیه اعضای حاضر در جلسه، موضوع مربوطه را فوق العاده اعلام و درباره آن با رای اکثریت مطلق 90% حاضرین تصمیم گیری کرد. این تصمیم در جلسه بعدی شورا قابل نقض است.
 • هیچ عضوی نمی تواند رای خود را به دیگری واگذار کند یا به جای دیگری رای دهد.
 • دبیران حق شرکت در رای گیری ندارند ولی برنامه های جلسات را تدوین کرده و در جلسات حضور می یابند.

3.8. مقررات حاکم بر شورا:

 • شورای پیروزی، شورایی همه شمول است، برای کمک به پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی تاسیس شده و هیچ هدف دیگری ندارد.
 • شورای پیروزی گرایش سیاسی و عقیدتی ندارد، هرچند اعضا در داشتن گرایشات سیاسی و عقیدتی آزادند.
 • شورای پیروزی فقط برای پیروزی و فقط تا زمان پیروزی موجودیت دارد.
 • کلیه تصمیمات شورا در صحن شورا و با استفاده از رویه های پیش بینی شده گرفته می شوند.
 • تمامی اعلام نظرهای رسمی شورا، فقط از طریق دبیرخانه به انجام می رسد.
 • کلیه اعضای شورا، سندی را مبنی بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات امضاء کرده و به شورا اجازه می دهند تا در صورت تخلف، بر اساس “تصمیم در مورد مقررات داخلی شورا” مورد برخورد داخلی یا قضایی مطابق قوانین کشور محل تاسیس شورا یا قوانین داخل کشور (پس از پیروزی) قرار گیرند.
 • اعضای شورا طوری انتخاب میشوند که حداکثر پوشش جنسیتی، سیاسی، قومی، عقیدتی، جغرافیایی و صنفی را فراهم آورد تا از طرفی ملاحظات گروه های مختلف در تصمیمات لحاظ شده و از طرف دیگر تصمیمات اخذ شده مقبولیت گسترده تری داشته باشد.
 • اعضای شورا ممکن است عضو احزاب باشند، اما اجازه ندارند در جلسات شورا از مواضع حزبی خود دفاع کرده یا در صدد پیشبرد اهداف حزبی خود باشند.
 • اعضای شورا، در تمام مدت عضویت، فقط برنامه های تعیین و تصویب شده از طریق شورا را دنبال میکنند و در این مدت حق ابراز نمایندگی هیچ حزب و گروه و تفکر دیگری را ندارند.
 • هیچکدام از اعضای شورا حق ندارند قبل از اعلام رسمی توسط دبیرخانه، موضوع، تصمیم یا عملی که در شورا مطرح بوده است را منتشر کنند.
 • هیچکدام از اعضا حق ندارند، رای خود یا دیگران به موضوعی که در شورا مطرح بوده و درباره آن تصمیم گیری شده است را افشا کنند.
 • همه اعضای شورا موظفند، صرفنظر از رای خود، تصمیمات شورا را محترم شمرده و در میان مخاطبان خود از آن تصمیمات دفاع کنند.

3.9. شروع به کار شورا

شورا با تعیین شدن بیش از 70% همه تیم ها، در یک جلسه رسمی و عمومی موجودیت خود را اعلام میکند.

3.10. پایان کار شورا

 • شورا می تواند با اکثریت آرا مطابق «تصمیم در مورد مقررات داخلی شورا» خود را منحل کند.
 • با پیروزی انقلاب، شورا یک جلسه پایانی در داخل کشور برگزار کرده و خود را منحل میکند. دبیر اول، اعلامیه انحلال را منتشر می کند. در این اعلامیه، شورا میثاق اولیه خود مبنی بر التزام به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حکومت دموکراتیک پلورال برای ایران یکپارچه را مجددا اعلام کرده، به مردم کشور توصیه می کند که اداره موقت کشور را به مدت دوسال به یک مجلس و دولت انتخابی همه شمول بسپارند و خود را منحل می کند.
 • در هر حال با تشکیل اولین مجلس انتخابی، این شورا از اعتبار ساقط شده و منحل فرض می شود.

4. کمیته ها

برای پیشبرد فعالیت های خاص، به ویژه برای تصمیم سازی مبتنی بر اطلاعات درست و نیز برای کمک به شورا در تصمیم گیری های تخصصی، تعداد محدودی کمیته ایجاد میشود. هر کمیته بین 3 تا 5 عضو دارد که هر عضو آن از یکی از تیم ها انتحاب میشود. کمیته در حوزه های تعیین شده و بر مبنای تصمیمات شورا و به درخواست دبیرخانه، اقدام به مطالعه، بررسی، اعلام نظر کارشناسی یا اقدام می کند. نظر کارشناسی کمیته از طریق دبیرخانه و مطابق برنامه و رویه های تعریف شده در جلسات شورا مطرح شده، در اختیار اعضا قرار میگیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. برای فعالیت های مطالعاتی بزرگ و نیز در صورتی که شورا وظیفه ای اجرایی به کمیته ای محول کند، کمیته می تواند با تشکیل کارگروه هایی که اعضای آن خارج از شورا هستند یا با برون‌سپاری، دستور شورا را به اجرا بگذارد. کلیه افراد درگیر در انجام فعالیت محوله باید از قبلا به تایید دبیرخانه رسیده باشند. باید توجه داشت که کمیته ها فقط به دستور شورا و از طریق دبیرخانه فعالیت می کنند و نتیجه را به شورا ارائه می کنند و حق تصمیم گیری ندارند. کمیته ها میتوانند متنوع بوده و در شرایط مختلف راه اندازی یا تعطیل شوند. باید در نظر داشت که تعدد کمیته‌ها و ناسازگارهای درونی کمیته ها موجب تعلل در تصمیم‌گیری‌ها نشود. این سند کمیته‌های اینترنت، رسانه، روابط خارجی، اعتراضات، اعتصابات، حمایت از آسیب دیدگان و مالی را پیشنهاد میکند.

5. ارزیای عملکرد

دبیرخانه شورا به نمایندگی از کل اعضا، هر دو هفته وضعیت فعالیت های انجام شده، نتایج به دست آمده، مسائل مالی و موارد مطرح شده در تیم ها و کمیته ها را در قالب یک گزارش مکتوب و نیز یک کنفرانس خبری به اطلاع عموم می رساند.

فایل پی‌دی‌اف مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.